Attestpriser Ranheim legesenter

Pris
ENKEL ATTEST SKOLEKr 165,-
FALLSKJERMHOPPEREkr 1350,-
FØRERKORT
– legeattest ved søknad om førerkortkr 900,-
IDRETTSFOLK
– 1. gangs undersøkelse (Helbredserklæring)kr 710,-
– Sportsdykkerekr 1 550,-
– Skjema antidoping Norgekr 710,-
STUDENTUTVEKSLINGkr 1350,-
OLJEDIREKTORATET
Legeundersøkelse oljearbeidere (audiometri i tillegg)Kr 2750,-
KOMMUNE
– Transporttjenesten for funksjonshemmedekr 400,-
– Parkeringsbevis for funksjonshemmedekr 400,-
– Ledsagerbeviskr 400,-
POLITIETATEN
– Aspiranter og elever til politiskolen (audiometri i tillegg)kr 1450,-
Diverse attester
– etter medgått tid (salærtakst)Pr time kr 1215,-