Priser hos fastlegen

ATTESTPRISER RANHEIM LEGESENTER 2021

 PrisTillegg ved samtidig konsultasjon
ENKEL ATTEST SKOLEKr 110,-0,-
FALLSKJERMHOPPEREkr 1050,- 
FØRERKORT  
– legeattest ved søknad om førerkortkr 650,- 
IDRETTSFOLK  
– 1. gangs undersøkelse (Helbredserklæring)kr 525,- 
   
– Sportsdykkerekr 1 150,- 
   
– Skjema antidoping Norgekr 525,- 
LEGEFORENINGEN- Helbredserklæringkr 525,- 
MILITÆRE HELBREDSATTESTER  
– Akutt sykdom ved øvelserkr 525,- 
STUDENTUTVEKSLINGkr 1000,- 
OLJEDIREKTORATET  
– Legeundersøkelse oljearbeidereKr 2200,-Audiometri i tillegg
KOMMUNE  
– Transporttjenesten for funksjonshemmedekr 260,- 
– Parkeringsbevis for funksjonshemmedekr 260,- 
– Ledsagerbeviskr 260,- 
POLITIETATEN  
– Aspiranter og elever til politiskolenkr 1050,-Audiometri i tillegg
Diverse attester  
– etter medgått tidPr time kr 1060,-