Attestpriser Ranheim legesenter

Pris
ENKEL ATTEST SKOLEKr 150,-
FALLSKJERMHOPPEREkr 1220,-
FØRERKORT
– legeattest ved søknad om førerkortkr 800,-
IDRETTSFOLK
– 1. gangs undersøkelse (Helbredserklæring)kr 650,-
– Sportsdykkerekr 1 400,-
– Skjema antidoping Norgekr 650,-
STUDENTUTVEKSLINGkr 1200,-
OLJEDIREKTORATET
Legeundersøkelse oljearbeidere (audiometri i tillegg)Kr 2500,-
KOMMUNE
– Transporttjenesten for funksjonshemmedekr 350,-
– Parkeringsbevis for funksjonshemmedekr 350,-
– Ledsagerbeviskr 350,-
POLITIETATEN
– Aspiranter og elever til politiskolen (audiometri i tillegg)kr 1300,-
Diverse attester
– etter medgått tid (salærtakst)Pr time kr 1140,-