Karl Ulvan Hilt og Nikolai Aarre Mæhlum har begynt i 40% stilling som fastlege-fagekspert i Helseplattformen. Fremover vil de vanligvis arbeide 3 dager i uka på Ranheim legesenter (mandag, tirsdag og fredag) og 2 dager i uka med Helseplattformen (onsdag og torsdag).

Trondheim kommune har i denne perioden ansatt vikarlege Danny Ekström i full stilling for å ivareta pasientene ved Ranheim legesenter på best mulig måte. Dere må derfor påregne å kunne få time hos vikarlege istedenfor fastlegen i perioder. Totalt vil det bli flere tilgjengelige legetimer enn tidligere.

Informasjon om Helseplattformen:
Helseplattformen er en ny felles pasientjournal med målsetning «Én innbygger - én journal». Det er første gang det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister. Journalen vil følge pasienten i alle møter med helsetjenesten. Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet og mer brukervennlige systemer både for pasient og helsepersonell. 

Du kan lese mer om Helseplattformen her:
https://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen