Influensavaksine 2021

Influensavaksinen kommer i slutten av oktober. Vi skal ha vaksinekvelder tirsdag, onsdag og torsdag uke 43 og 44. Bestill tid for vaksinering ved å sende oss melding på helsenorge.no (link på forsiden) eller ring legekontoret. Har du time til lege i denne perioden kan du også få vaksine på timen.

For personer i risikogrupper koster vaksinen 50 kr, og er gratis for de med frikort.

OBS: har du symptomer på luftveisinfeksjon eller feber skal du ikke møte til vaksinering.

Vaksinene er forbeholdt følgende risikogrupper:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide i 2. og 3. trimester. Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko.
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Her kan dere lese mer om influensavaksinering: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

Vaksinene vi mottar er forbeholdt personer i risikogruppe. For andre som ønsker influensavaksine kan det etter vurdering fra lege sendes resept og hentes vaksine på apotek.