Priser


Egenandeler 2018
Egenandelstak for 2018 = kr.2258,-

For barn under 16 år, og ved oppnådd frikort dekkes egenandeler av Folketrygden.
Følgende egenandeler inngår i Egenandelskort/Frikortgrunnlaget:
Konsultasjon hos allmennlege dag/kveld:......................152/257

Tillegg egenandel for spesialist i allmennmedisin .......49  (Tillegg til beløp ovenfor)
Sykebesøk dag/kveld:..................................................205/328

Tillegg egenandel for spesialist i allmennmedisin .......35 (Tillegg til beløp ovenfor)

Prøvetaking (blod/urin mm) i tillegg til konsultasjon:.........54
Enkel konsultasjon :.....................................................65
(henting sykmelding/rekvisisjon/henvisning)
Enkel konsultasjon :.....................................................54
(fremmøte for prøvetaking)

Andre egenandeler som IKKE inngår i Egenandelskort/Frikortgrunnlaget:
Eksepdisjonsgebyr:.......................................................59
(Forsendelse av resept, rekvisisjoner, henvisninger pr. brev/fax, - etter ønske fra pasient)
Utskrift/Oversending av Pasientjournal:
......................85 (Forsendelsesutgifter kommer i tillegg)
Avbestilling av timer < 24 timer før bestilt time...257,-


Øvrige Helseattester:..........................................Se  attestpriser nedenfor

Tillegg for materiell og enkelte prosedyrer:
Gruppe I:........................................................................61

(Gynkologisk us., elastisk bind, enkelte injeksjoner mm)
Gruppe II:...........................................................91

(EKG, Spirometri (Lungeus), Rektoskopi (Endetarm us), enkelt sårskift)
Gruppe III:......................................................................128

(Mindre kirurgiske inngrep, sårskift mm)
Gruppe IV:......................................................................
173
(Større kirurgiske inngrep, større sårskift mm)

Spesielt materiell, medisiner, spiral, vaksiner mm - etter kostnad.

 

ATTESTPRISER RANHEIM LEGESENTER 2017

Attester dekkes ikke av det offentlige (NAV)

 

Pris

Tillegg ved samtidig konsultasjon

ENKEL ATTEST SKOLE

Kr 100,-

0,-

FALLSKJERMHOPPERE

kr 1000,-

 

FØRERKORT

   

- legeattest ved søknad om førerkort

kr 500,-

kr 350,-

IDRETTSFOLK

   

- 1. gangs undersøkelse (Helbredserklæring)

kr 275,-

 
     

- Sportsdykkere

kr 1 100,-

 
     

- Skjema antidoping Norge

kr 500,-

 

LEGEFORENINGEN
- Helbredserklæring

kr 500,-

 

MILITÆRE HELBREDSATTESTER

   

- Akutt sykdom ved øvelser

kr 450,-

 

STUDENTUTVEKSLING

kr 700,-

 

OLJEDIREKTORATET

   

- Legeundersøkelse oljearbeidere

Kr 2100,-

Audiometri i tillegg

KOMMUNE

   

- Transporttjenesten for funksjonshemmede

kr 220,-

 

- Parkeringsbevis for funksjonshemmede

kr 220,-

 

- Ledsagerbevis

kr 220,-

 

POLITIETATEN

   

- Aspiranter og elever til politiskolen

kr 1000,-

Audiometri i tillegg

Diverse attester

   

- etter medgått tid

Pr time kr 1020,-