Aktuelt


Influensavaksine 2018

12. oktober 2018 kl. 14:47

Årets influensavaksine har kommet

Folkehelseinstituttet anbefaler influensavaksine til risikogrupper:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Ny fastlege fra og med 1. september.

27. juni 2018 kl. 21:06

Marthe Sand Skjelbred starter som ny fastlege ved Ranheim legesenter. Det vil være mulig å bytte til henne på helsenorge.no fra 1. august. Nye pasienter vil da få time hos henne etter 1. september. I september vil hun være tilstede en dag i uken og fra oktober vil hun ha vanlig arbeidsuke.
Oppfordrer nye pasienter til å bestille seg en bli-kjent-time.

 

 

Legitimasjon

2. juni 2017 kl. 18:07

Ta med legitimasjon om du skal hente sykemeldinger, rekvisisjoner, legeerklæringer e.l. Om andre skal hente for deg må de ha med fullmakt og den som henter må ha med sin egen legitimasjon. For egne barn under 16 år kreves ikke fullmakt, men ta med egen legitimasjon.

PasientPost

27. april 2017 kl. 08:17

Som pasient kan du motta prøvesvar og andre dokumenter fra legekontoret som digital post med PasientPost. Dette er en sikker måte å sende sensitiv informasjon.

Du mottar et varsel per e-post, SMS eller i HelseRespons appen når legen har sendt deg en melding i PasientPost. Klikk på linken du får tilsendt og logg deg inn med BankID i PasientPost for å lese meldingen. Innlogging fungerer på alle plattformer.

Alle innbyggere over 15 år som har et norsk fødselsnummer kan bruke PasientPost.

Her kan du lese mer om pasientpost

Reservasjonsrett ved celleprøvetaking fra cervix

6. desember 2013 kl. 14:52

Stortinget har fra 01.01.2014 vedtatt en endring i Helseregisterloven. Endringen medfører at kravet om samtykke til lagring av personopplysninger ved normale funn erstattes av en reservasjonsrett.

Det vil derfor fra 01.01.2014 praktiseres at de pasienten som ønsker å reservere seg mot at personopplysninger knyttet til normale prøvesvar lagres, aktivt må gi beskjed om dette ved prøvetaking. Det gjøres oppmerksom på at dersom denne reservasjonen benyttes, vil man ikke lenger få tilsendt påminnelsesbrev om celleprøve hvert 3. år.

Samtykke i forbindelse med e-resept

26. juni 2012 kl. 10:04

I forbindelse med oppstart av e-resept ved Ranheim legesenter  juni 2012 er vi legene avhengig av muntlig samtykke fra pasientene for å kunne se resepter skrevet ut av andre leger, sykehus og legevakt.  Dette for at vi skal kunne gi mer forsvarlig og oppdatert helsehjelp til våre pasienter.  

Vi ber derfor om at pasienter som ikke samtykker til dette gir beskjed om det ved bestilling av resepter eller på time. Det vil ikke bli spurt spesifikt om dette ved hver bestilling.